Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

BẢNG GIÁ BƠM CHÌM EVAK CHÍNH HÃNG

Bơm chìm nước thải evak


may khuay chim evak emMáy khuấy chìm EVAR EM-5.20 1.5KW
18.732.000
may khuay chim evak emMáy khuấy chìm EVAR EM-5.10 0.75KW
17.052.000
ej 5Bơm sục khí chìm EJ-5.75 7.5HP
18.732.000
ej 5Bơm sục khí chìm EJ-5.50 5HP
15.960.000
ej 5Bơm sục khí chìm EJ-5.30 3HP
10.200.000
ej 5Bơm sục khí chìm EJ-5.20 2HP
9.492.000
ej 5Bơm sục khí chìm EJ-5.10 1HP - 3Pha
7.560.000
ej 5Bơm sục khí chìm EJ-5.10 1HP
7.560.000
esvMáy bơm chìm nước thải ESV-250 1/3HP
2.400.000
esvMáy bơm chìm nước thải ESV-150 1/5HP
2.160.000
hippo(1)Máy bơm chìm nước thải HIPPO-200 2HP
5.520.000
hippo(1)Máy bơm chìm nước thải HIPPO-150 1.5HP
5.160.000
hippo(1)Máy bơm chìm nước thải HIPPO-100 1HP
3.720.000
hippo(1)Máy bơm chìm nước thải HIPPO-75 3/4HP
3.360.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.75 7.5HP
14.640.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.50 5HP
12.480.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.30 3HP
6.720.000
dem vi sinh hey wel dang to ong rsa 56Đệm vi sinh dạng tổ ong Evak RSA-56
650.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.20 2HP
6.120.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.10A 1HP
4.200.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.10 1HP
3.960.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.05A 1/2HP
3.120.000
ewMáy bơm chìm nước thải EW-5.05 1/2HP
2.880.000
dem vi sinh dang soi spt evak bc 50Đệm vi sinh dạng sợi Evak BC-50
2.875.000
eus5.05Máy bơm chìm nước thải EUS-5.20 2HP
6.000.000
eus5.05Máy bơm chìm nước thải EUS-510 1HP
4.200.000
eus5.05Máy bơm chìm nước thải EUS-5.05 1/2HP
2.880.000